Kontakt

Wszelkie pytania, uwagi prosimy kierować do sekretarza konferencji:
mgr Marcin Krawczyk, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.
ul. Cybulskiego 34 (I piętro),
50-205 Wrocław

tel. 48 71 375 95 81 lub 697 947 317

stratygrafia2019@gmail.com