Miejsce Konferencji:
Planujemy przeprowadzenie Konferencji w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym MIESZKO
Adres: Pokrzywna 68A, 48-267 POKRZYWNA, tel. 503 400 038 lub 884 882 575
http://osrodek-mieszko.plrecepcja@osrodek-mieszko.pl

Ramowy Program Konferencji:
Planowany czas wystąpień:
referat: 15 min (+ 5 min na dyskusję)
poster: 5 min
(organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia referatu do formy posteru w przypadku zbyt wielu zgłoszonych tematów prezentacji ustnych)


Dzień 1 (poniedziałek – 2.09.2019) 

do godz.14:00 – przyjazd i rejestracja uczestników 14:00 – 15:00 – obiad 

15:00 – 19.00 – otwarcie konferencji, referaty wprowadzające 

19:00 – kolacja 

Dzień 2 (wtorek – 3.09.2019) 

8:00 –   9:00 – śniadanie 

9:00 – 13:00 – sesja referatowa 

13:00 – 14:00 – obiad 

14:30 – 19:30 – sesja referatowa i sesja posterowa 

20:00 – uroczysta kolacja

Dzień 3 (środa – 4.09.2019) 

7:00 – 8:15 – śniadanie 

8:30 – 19:00 – Sesja terenowa 

Sekwencja lessowo-glebowa w Branicach 

Stratygrafia lessów i gleb kopalnych Płaskowyżu Głubczyckiego. 

Otwarte stanowiska archeologiczne Pietraszyn 11 i Dzierżysław 1 

Stanowiska z przemysłami przejściowymi paleolitu środkowego i górnego (kultury z ostrzami liściowatymi) oraz paleolitem górnym (kultura grawecka). W oparciu o datowania OSL łączone z MIS 3 i początkiem MIS 2. 

13:30 - Obiad 

Malnia - Gogolin 

Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis wielkich subglacjalnych wezbrań o charakterze katastrofalnym. 

Przechód 

Chronostratygrafia wydm śródlądowych w Borach Niemodlińskich. 

20:00 – kolacja 

Dzień 4 (czwartek – 5.09.2019) 

7:00 –   8:15 – śniadanie 

8:30 – 19:00 – sesja terenowa 

Krzczonów koło Świdnicy 

Osady jeziorne z interglacjału mazowieckiego. 

Gilów 

Stanowisko archeologiczne „Tatarski Okop”; głęboki przełom rzeczny Piekielnego Potoku. 

Biały Kościół 

Chrono- i litostratygrafia późnoplejstoceńskich lessów i gleb kopalnych w Białym Kościele. 

15:00 – obiad 

Złoty Stok 

Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota w Złotym Stoku. 

20:00 – ognisko/grill 

Dzień 5 (piątek – 6.09.2019) 

8:00 – 9:00 – śniadanie 

9:00 – 13:00 – referaty końcowe i dyskusja podsumowująca 

14:00 – obiad i zakończenie konferencji