Miejsce Konferencji:
Planujemy przeprowadzenie Konferencji w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym MIESZKO
Adres: Pokrzywna 68A, 48-267 POKRZYWNA, tel. 503 400 038 lub 884 882 575
http://osrodek-mieszko.plrecepcja@osrodek-mieszko.pl

Ramowy Program Konferencji:
Planowany czas wystąpień:
referat: 15 min (+ 5 min na dyskusję)
poster: 5 min
(organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia referatu do formy posteru w przypadku zbyt wielu zgłoszonych tematów prezentacji ustnych)

Dzień 1 (poniedziałek – 2.09.2019)
do godz.14:00 – przyjazd i rejestracja uczestników
14:00 – 15:00 – obiad
15:00 – 19.00 – otwarcie konferencji, referaty wprowadzające
19:00 – kolacja

Dzień 2 (wtorek – 3.09.2019)
8:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 13:00 – sesja referatowa
13:00 – 14:00 – obiad
14:30 – 19:30 – sesja referatowa i sesja posterowa
20:00 – uroczysta kolacja

Dzień 3 (środa – 4.09.2019)
8:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 19:00 – sesja terenowa
20:00 – kolacja

Dzień 4 (czwartek – 5.09.2019)
8:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 19:00 – sesja terenowa
20:00 – ognisko

Dzień 5 (piątek – 6.09.2019)
8:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 13:00 – sesja terenowa i dyskusja
14:00 – obiad i zakończenie konferencji

Plan sesji terenowych zostanie przedstawiony w komunikacie 2.
Rejestracja uczestników odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konferencji.