Konferencja pod Honorowym Patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Adama Jezierskiego
oraz
Głównego Geologa Kraju
Prof. dr hab. Mariusza-Oriona Jędryska


Komitet Honorowy:
prof. dr hab. Leszek Marks – Przewodniczący Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
prof. dr hab. Leszek Lindner – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Leszek Starkel – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Krakowie
dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr. – Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Mariusz–Orion Jędrysek –Główny Geolog Kraju

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Zdzisław Jary – przewodniczący
mgr Marcin Krawczyk - sekretarz konferencji
prof. dr hab. Dariusz Krzyszkowski
prof. dr hab. Piotr Migoń
dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR
dr hab. Piotr Owczarek, prof. UWr.
dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. UWr.
dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ
dr hab. Tomasz Salamon
dr Bogusław Przybylski
dr Bartosz Korabiewski
dr Jerzy Raczyk
dr Łukasz Stachnik
mgr Dariusz Bobak
mgr Krzysztof Rękas
mgr Kamila Ryzner
mgr Jacek Skurzyński