Konferencja pod Honorowym Patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Adama Jezierskiego


Komitet Honorowy:

prof. dr hab. Leszek Marks – Przewodniczący Komitetu Badań Czwartorzędu PAN

prof. dr hab. Leszek Lindner – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Leszek Starkel – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Krakowie

prof. Andriy Bogucki - Uniwersytet im. Ivana Franko we Lwowie

prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz - Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Marek Krąpiec - AGH w Krakowie

prof. dr hab. Maria Łanczont - UMCS w Lublinie

dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr. – Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Sławomir Terpiłowski prof. UMCS - Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie


Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Zdzisław Jary – przewodniczący
mgr Marcin Krawczyk - sekretarz konferencji
prof. dr hab. Dariusz Krzyszkowski
prof. dr hab. Piotr Migoń
dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR
dr hab. Piotr Owczarek, prof. UWr.
dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. UWr.
dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ
dr hab. Tomasz Salamon
dr Bogusław Przybylski
dr Bartosz Korabiewski
dr Jerzy Raczyk
dr Łukasz Stachnik
mgr Dariusz Bobak
mgr Krzysztof Rękas
mgr Kamila Ryzner
mgr Jacek Skurzyński