Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXVI konferencji z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski, która odbędzie się w Pokrzywnej, w Górach Opawskich, w terminie od 2 do 6 września 2019 roku.
  Najważniejszym zadaniem konferencji z cyklu „Stratygrafia Plejstocenu Polski” jest prezentacja i dyskusja najnowszych wyników badań plejstocenu prowadzonych w różnych regionach Polski. Przedpole Sudetów to obszar charakteryzujący się dużą zmiennością środowiska przyrodniczego. Występują tutaj zróżnicowane genetycznie i wiekowo osady plejstoceńskie: różnorodne utwory środowisk glacjalnych, organiczno-mineralne osady limniczne, sekwencje lessowo-glebowe oraz eoliczne piaski pokrywowe i wydmowe. Ich przestrzenne rozmieszczenie zostało w znacznym stopniu rozpoznane. Ciągle nie do końca wyjaśnione pozostają jednak kwestie ich genezy i wieku.
  Pierwsze dwa dni konferencji będą przeznaczone na referaty wprowadzające oraz referaty i postery uczestników konferencji. W kolejnych trzech dniach w trakcie wycieczek terenowych zostanie zaprezentowana różnorodność form i osadów plejstoceńskich. Ważnym elementem sesji terenowych będą otwarte stanowiska archeologiczne z epoki paleolitu, na których od kilku już lat trwają badania prowadzone przez interdyscyplinarny zespół złożony z archeologów, paleontologów, fizyków, geologów i geografów.